2010, ഓഗസ്റ്റ് 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

അജ്ഞാത സഖിക്ക്...

വിരല്‍തുമ്പില്‍ നിന്‍ സ്പര്‍ശ സാന്ത്വനം
ഉള്പൂവില്‍ നിന്‍ സ്നേഹ സൌഭഗം
സുപ്രഭാതങ്ങളും സായന്തനങ്ങളും
നീയെനിക്കേകിയ പുഞ്ചിരി പൂവുകള്‍
ആരും പറയാത്ത ഔപചാരങ്ങളാല്‍
ആയിരം പൂമണം എന്നില്‍ നിറച്ചഅവള്‍
കാവ്യാങ്കണത്തില്‍ വിരിയാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
ശോണ പുഷ്പങ്ങള്‍ ഇറുത്തു നല്‍കാം ഞാന്‍
ദൂരങ്ങള്‍ കാണും മന കണ്ണ് കൊണ്ടിത്ര ചാരത്തു -
തന്നെ നീ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ഞാന്‍ !!

0 പേര്‍ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങള്‍ക്കും പറയാം:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍